baccarat1«Jeg vedder et krokodille-egg på at Urgh ikke kommer levende tilbake fra mammut-jakten! Vedder du imot?!» Det er ikke stor avstand fra det til sånn vi holder på i dag, og sånn har vi sikkert holdt på helt siden huleboertiden, og kanskje enda tidligere enn det også! Det å gjette, og vedde og satse på ulike utfall, om det nå er ren tilfeldighet eller om det har med beregnelige odds å gjøre som ikke nødvendigvis bare er 50-50, ser ut til å være noe mange mennesker har en naturlig trang til å drive med. I dag har vi et kjempeutvalg med kasinoer tilgjengelig på Internett, bare et klikk unna uansett hvor vi befinner oss i verden (selv om det ikke er lovlig å satse penger på nettkasinoer overalt i verden, for eksempel i mange stater i USA). Men det har ikke alltid vært like lett å finne et sted hvor man kunne satse penger, og vite at alt gikk rettferdig for seg. Hvor begynte det hen?

Usikker opprinnelse

CardsharpsCARAVAGGIODet er ikke lett å med sikkerhet steds- og tidfeste akkurat når og hvor det første kasinoet eller hva det nå må ha blitt kalt på den tiden ble startet. Det er som nevnt relativt allmenn enighet om at sjansebaserte spill i en eller annen form har pågått i ulike sivilisasjoner så langt tilbake vi kan følge historien, og det er mulig at det har blitt gjort ulike innsatser for å organisere denne virksomheten i samfunn vi i dag ikke har full oversikt over. Vi vet at folk veddet på ulike ting i gamle Hellas og i Romerriket, men hadde de noe i likhet med det vi i dag kaller kasinoer? Det gjenstår å finne tegn og bevis på det, men noe vi med sikkerhet vet er at det i Europa allerede på 1600-tallet ble startet et «spillehus» i Venezia for å organisere sjansebaserte spill og omsetningen av veddemål rundt dem i løpet av karnevalstiden i byen. Dette kasinoet opererte fram til rundt 1770, da byen bestemte seg for å lukke virksomheten av frykt for at det hadde en dårlig innflytelse på lokalbefolkningen. Casino di Venezia er åpent i dag som et fullservice kasino, og selv om det altså har vært kontinuitetsbrudd i virksomheten er de veldig stolte over å kunne titulere seg som verdens eldste spillekasino.

Varierende omdømme

thumbnailSjansebasert spilling har hatt et varierende omdømme opp gjennom historien, og det er klart fra mange instanser – hvor temaet er nevnt i ulike lovtekster og offentlige skriv fra europeisk historie opp gjennom århundrene – at det stort sett ble sett på som et problem, og kanskje en av grunnene var at det var et uregulert marked hvor det var rom for at store summer kunne skifte hender i løpet av kort tid uten at myndighetene hadde oversikt, og dermed heller ikke anledning til å beskatte verdiene? Ulike religiøse og sosiale oppfatninger har utvilsomt også vært med på å bestemme offentlighetens holdning til pengespill og vedding.

Økende popularitet

MGM_Casino_in_Las_VegasEtterhvert ble det dog mer og mer vanlig med gambling i en eller annen form, og fra å være et onde begynte det å bli sett på som en naturlig del av menneskets svake sider, og etter hvert fikk det til og med et positivt omdømme og ble fasjonabelt til og med for overklassen, og det er med det vi fikk den økende interessen for både vedding på sport og idrett, og utviklingen av stadig flere og mer luksuriøse kasinoer. Med innføringen av lotterier og lignende spill, og ved regulering av blant annet sportsveddemål ble også sjansebaserte spill en viktig del av samfunnet generelt, samt en god inntektskilde for staten. Som en morsom kuriositet for å illustrere dette poenget kan det nevnes at regjeringen i Ottawa i Canada først i 1999 annullerte loven om forbud mot terningspill, opprinnelig innført av kong Rikard den tredje i 1388!

Konklusjon

Sjansebaserte spill og veddemål har antagelig vært en del av alle samfunn opp gjennom tidene, og har ofte vekket sterke følelser blant mange, både for og imot. I dag er det fortsatt delte meninger om det, selv om det er utbredt over hele verden i ulike former, og med innføringen av Internett og nettbaserte kasinoer er det i dag et større utvalg, lettere tilgjengelighet og større kundegrunnlag enn noen gang tidligere i historien.